Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Naujienos
   
 
Image rotator Orai
     
 
Vas 23, 2011

Šaltą žiemos rytą sušildė karštos Sąjungos narių diskusijos


Gausiai susirinkę šaltą vasario 23 rytą Sąjungos nariai įvertino 2010 m. darbus ir karštai padiskutavę patvirtino organizacijos veiklos uždavinius 2011 m.

Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas R. Juknevičius pasidžiaugė, kad susirinkusieji visiškai vieningi balsuodami buvo  tik keliais klausimais, kurių vienas buvo susirinkimą pradėti, o kitas - baigti. Kitais klausimais pasisakančių, teikiančių pasiūlymus, pastabas, argumentuotus prieštaravimus netrūko. Karsčiausios diskusjos prasidėjo svarstant ir tvirtinant  Sąjungos veiklos uždavinius 2011 m. Kartais diskusijos buvo tokios audringos, kad buvo sunku tramdyti. Sunku buvo iš gausių siūlymų parinkti klausimus balsavimui. Visada norėjosi, ir to buvo siekiama, kad kiekvienas narys būtų ne pasyvus įvykių stebėtojas, bet aktyvus visų procesų dalyvis. Toks aktyvumas parodo organizacijos brandą, kad Sąjunga eina teisingu keliu, kad jos nariai jaučiasi atsakingi už organizacijos ateitį, turi savo supratimą kaip turėtų būti organizuojamas darbas ir drąsiai reiškia mintis, nenusišalina nuo darbų, kuriuos teks atlikti visų labui aukojant asmeninį laiką ir lėšas. Smagu, kad organizacijoje ryškėja nauji lyderiai, kurie yra geru pavyzdžiu tiems, kas neapsisprendžia ar dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Po susirinkimo ūkininkai neskubėjo skirstytis, nors aistros nurimo, tačiau diskusijos tęsėsi. Daug visiems bendrų ir aktualių temų susirinkime nebuvo liesta, tad apie ką padiskutuoti tikrai yra. Iki pavasario darbymečio lieka ne daug laiko, todėl būsimų seminarų, mokymų grafikas yra glaustas, tad greitai teks vėl rinktis tam, kad visi klausimai turėtų atsakymus.

Susirinkimo protokolą ir rodytus pristatymus rasite ŠKŪS forume.

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2022-09-25 14:16:29' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin