Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Naujienos
   
 
Image rotator Orai
     
 
Rgs 2, 2010

Šiaulių rajono žemdirbių 2010 09 02 susirinkimo Rezoliucija


Žemdirbiai yra įpratę, kad jiems tenka grumtis su gamta auginant derlių, bet šiais metai nepalankūs meteorologiniai reiškiniai padarė tiek žalos, kad daugelis žemdirbių atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Ieškodami išeities iš susidariusios padėties rugsėjo 2 d. žemdirbiai rinkosi į susirinkimą susidariusiai padėčiai aptarti.

Šiaulių rajono žemdirbių 2010 09 02 susirinkimo

Rezoliucija

 

Dėl šiais metais susiklosčiusių itin nepalankių meteorologinių reiškinių žemdirbiai nuima trečdaliu mažesnį derlių ir prastesnės kokybės nei praėjusiais ar ankstesniais metais, ženkliai išaugo derliaus savikaina. Žemdirbiams rajone teko atsėti apie 50 proc. žiemkenčių ir  virš 60 proc. žieminio rapso pasėlių, nemažiau nukentėjo ir kitos žiemojančios kultūros. Šaltas, vėlyvas ir labai lietingas pavasaris privertė vėluoti sėją, o dėl užmirkimų apie 5 proc. suplanuotų pasėlių liko dirvonuoti. Neapsėti plotai ne tik, kad nedavė derliaus, bet juose reikėjo investicijų naikinant piktžoles. Vėliau užėję karščiai, liūtys ir krušos suguldė, iškūlė pasėlius, juose nenumaldomai plito augalų ligos, su kuriomis agrocheminės priemonės buvo bejėgės kovoti. Šiuo metu dėl užmirkimo yra neįvažiuojami laukai, kuriuose derlius yra pasmerktas žūti. Nors pakilo grūdų supirkimo kainos, bet tai nesumažina šiuo metu žemdirbių patiriamą finansinę įtampą, nes ženkliai išaugo produkcijos savikaina, be to, dideli kiekiai produkcijos yra parduodami išankstinėse pirkimo-pardavimo sutartyse sulygtomis mažomis kainomis. Ypač katastrofiška padėtis yra tiems žemdirbiams, kurie neteko derliaus ir jiems gręsia baudos, kurios numatytos minėtose pirkimo-pardavimo sutartyse. Žemdirbiai nesugeba pasinaudoti sutartyse numatyta nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe ir teisiškai save apsiginti, nes dažnai nėra galimybės gauti dokumentų, patvirtinančių šios aplinkybės susidarymą.

Mes, žemdirbiai, kreipiamės į Šiaulių rajono Tarybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę tam, kad objektyviai įvertintų žemdirbių padėtį ir priimtų atitinkamus sprendimus jai pagerinti. Reikalaujame:

•        atleisti nuo žemės mokesčio.

•        paankstinti Nacionalinės dalies tiesioginių išmokų mokėjimą, bei rasti galimybių išmokėti maksimaliai leistiną sumą.

•        įpareigoti institucijas, kurios būtų kompetetingos nustatyti žemdirbių patirtą žalą dėl nenugalimų jėgų, išduoti reikiamus dokumentus, nustatyti šių dokumentų išdavimo tvarką.

•        rasti lėšų žemdirbiams kompensuoti sertifikuotų hidrometeorologinių stotelių įsigijimui ir jų sujungimui į bendrą tinklą tam, kad Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba turėtų išsamesnius duomenis apie nepalankius hidrometeorologinius reiškinius atskirose šalies vietovėse.

 

Šiaulių rajono tarybos kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Kazimieras Vaišvija

 

Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas

Raimundas Juknevičius

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2022-09-25 14:42:08' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin