Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Naujienos
   
 
Image rotator Orai
     
 
Kov 5, 2010

Šiaulių apskrities žemdirbių visuomeninių organizacijų apskritas stalas.


Šio renginio tikslas buvo aptarti bendras šiam regionui būdingas žemdirbių problemas, galimus jų sprendimo būdus, pasidalinti savo veiklos patirtimi.

Vienas iš aktualiausių klausimų, kuriuos tenka spręsti žemdirbiams, tai Komunalinių atliekų tvarkymo rinkliavos mokestis, kurio įvedimu labai suinteresuota Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdyba ir iš dalies Šiaulių apskrities rajonų Tarybos. Daugeliui žemdirbių šio mokesčio įvedimas atrodo neteisėtas ir nepagrįstas, jam priešinasi. Todėl buvo nutarta priimti bendrą rezoliuciją, kurią galima bus įteikti rajonų merams ir kitoms valdžios institucijoms, kurios galėtų įtakoti šio klausimo sprendimą.

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES ŽEMDIRBIŠKŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ

 

REZOLIUCIJA

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RINKLIAVOS ŪKININKAMS

 

2010 03 03  (Protokolas Nr. 1)

Šiauliai

 

 

Posėdžiavę Šiaulių apskrities žemdirbiškų visuomeninių organizacijų atstovai: LŪS Akmenės sk. pirmininkė Julija Juškienė, ūkininkas Algerdas Bačiūnas, LŪS Joniškio sk. pirmininkė Lilija Šermukšnienė, ūkininkas Ramintas Vaitiekūnas, LŪS Kelmės sk. pirmininkas Romas Docius, ūkininkas Juozas Rimkus, LŪS Pakruojo sk. pirmininkas Alvidas Vasiliauskas, Radviliškio r. ūkininkų sąjungos Tarybos narys Sigitas Petrauskas, LŽŪBA prezidiumo narys, ŽŪB Ginkūnų agrofirmos pirmininkas Arūnas Grubliauskis, ŠKŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, ŠKŪS Tarybos nariai: R.Kvietkus, E.Sasnauskas, J.Valiūnas, V.Ivoškevičius, Ž.Jasinskas, H.Kalinauskas,

atkreipia dėmesį, kad įsigaliojus komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nuostatoms, kuriomis remiantis nemažai daliai Šiaulių apskrities ūkininkų bus skaičiuojama komunalinių atliekų rinkliava už faktiškai neatliktą paslaugą, bus pažeistos jų teisės. Taip teigiame nes:

1) rinkliava už šiukšles visiškai nesiejama su paslaugos atlikimu;

2) rinkliava skaičiuojama nuo ūkyje deklaruotų pasėlių ploto, nors šiukšlių susikaupimas labiausiai priklauso nuo ūkio specializacijos ir ūkyje naudojamos technologijos, todėl dalis ūkių visiškai nekaupdami komunalinių atliekų mokės nepagrįstai, o tie, kurie tikrai sukaupia nemažus atliekų kiekius, negaus reikiamos paslaugos, nes konteineriai duodami ir išvežimai derinami pagal apskaičiuotą atliekų susikaupimo normą;

3) labai neaiškiai yra apibrėžiama, kokios atliekos ūkininko ūkiuose bus priskiriamos prie komunalinių atliekų, o kokios bus priskirtos prie gamybinių pavojingų atliekų;

4) nesprendžiama problema dėl gamybinių atliekų išvežimo iš ūkininkų ūkių paslaugos suteikimo, nors tokios paslaugos pageidauja ūkininkai;

5) rinkliavos įvedimas ūkininkams per 2010 m. nepadengs net ūkininkų aprūpinimo konteineriais ir šiukšlių maišais kaštų, todėl ekonomiškai nelogiškas;

6) sukurta atliekų tvarkymo ir jos išlaikymo iš rinkliavos sistema visiškai nepasiteisina, nes skatina nuolatinį išvežamų šiukšlių kiekio didėjimą ir visiškai neskatina šiukšlių rūšiavimo ir tvarkymo pas vartotoją, nors to turėtume siekti pagal ES reikalavimus.

Reikalaujame sustabdyti rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvedimą ūkininkams iki tol. kol bus pristatytas visuomenei ŠRATC veiklos ekonominis įvertinimas, bus įvertintos ūkininko ūkiuose susikaupiančios atliekos ir tuo pagrindu sukurta atliekų tvarkymo sitema bei jos ekonomiškumo įvertinimas. Reikalaujame, kad būtų sudarytos sąlygos visuomeninėms organizacijoms aktyviai dalyvauti svarstant šį klausimą.

 

Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga pirmininkas                                             Raimundas juknevičius

LŪS Akmenės sk. pirmininkė                                                                  Julija Juškienė

LŪS Joniškio sk. Pirmininkė                                                                    Lilija Šermukšnienė

LŪS Kelmės sk. pirmininkas                                                                    Romas Docius

LŪS Pakruojo sk. pirmininkas                                                                 Alvidas Vasiliauskas

Radviliškio r. Ūkininkų sąjungos Tarybos narys                                      Sigitas Petrauskas

LŽŪBA prezidiumo narys,                                                                      Arūnas Grubliauskis

Apie renginį rašė

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2022-09-25 14:58:05' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin