Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Naujienos
   
 
Image rotator Orai
     
 
Spa 27, 2009

Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga švenčia kuklią savo veiklos pusės metų sukaktį


Tai tikrai neilgas laiko tarpas, bet pakankamas, kad galima būtų stabtelėti ir apžvelgti kas padaryta, kas pradėta daryti ir įvertinus tai planuoti ateities darbus. Tam yra kviečiamas Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos narių susirinkimas, kuris įvyks spalio 28 d. 10 val. Šiaulių rajono savivaldybės salėje. Į susirinkimą yra kviečiami visi Šiaulių krašto žemdirbiai, bei visi, kas neabejingi žemdirbių problemoms.

 

Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga oficialiai įregistruota 2009 m. balandžio 28 d. Netrukus po to tapome Lietuvos ūkininkų sąjungos nariais. Stengiamės būti iniciatyvūs, konstruktyvūs, inovatyvūs ir ambicingi. Dar savo veiklos pradžioje užsibrėžėme tikslą tapti stipria žemdirbius vienijančia ir atstovaujančia organizacija rajone, bet tuo pačiu būti pripažinta viso Šiaulių krašto lydere.

Sąjunga yra išaugusi ir šiuo metu vienija 63 narius. Narių ūkiai skirtingo didumo ir besiverčiantys įvairia žemės ūkio veikla. Nežiūrint viso to, problemos ir rūpesčiai visų yra panašūs, panašūs ir jų sprendimo būdai. Kartu lengviau- šis devizas gerai atspindi Sąjungos veiklos principus.

Greitai kintanti verslo aplinka, įstatymai bei teisės aktai apsunkina žemdirbių verslą. Neretai  žemdirbiui yra tiesiog neįmanoma spėti prisitaikyti prie greitai besikeičiančių verslo sąlygų ir reikalavimų, todėl labai svarbus tapo bendradarbiavimas su žemdirbių veiklą nustatančiomis ir kontroliuojančiomis valdžios institucijomis. Paprastai, įstatymai yra rašomi, kad padėti žmogui, bet juos vykdant pasirodo, kad jie atgęžti prieš tą patį žmogų. Kad išvengti tokių situacijų svarbu, kad teisės kurime dalyvautų tie, kuriems ir bus taikoma ši teisė, kad visų interesai būtų ginami lygiomis dalimis. Dar svarbiau, kad kontroliuojančios institucijos padėtų, skatintų laikytis nustatytos tvarkos ir tik kaip kraštutinę priemonę, piktybiškai nepaisamtiems reikalavimų, taikytų sankcijas. Deja valstybės tarnautojams dažniau turi tarnauti valstybės piliečiai. Šioje srityje dar daug „neartų dirvonų“. Todėl Sąjunga siekia  tinkamai atstovauti savo narių interesus visuose valdžios lygiuose.

Organizacijos sėkmė priklauso nuo visų jos narių susitelkimo siekti užsibrėžtų tikslų. Tam reikalinga gera komunikacija tarp sąjungos narių, efektyvus informacijos surinkimas ir paskirstymas. Būtent ryšio priemonėms ir informacijos tvarkymui Sąjunga padarė bene didžiausias investicijas. Informacijos kainą sunku pamatuoti, tačiau ji yra visų didelių darbų pamatas. Informacinės technolpgijos leidžia greitai ir tinkamai perduoti informaciją, ją rūšiuoti ir saugoti. Tačiau žemdirbiškai visuomenei dar reikia „prisijaukinti“ šias technologijas, kad kompiuteris ir internetas būtų kasdienis darbo įrankis.

Norėdami geriau suprasti ekonomines ir politines žemės ūkio politikos tendencijas bendraujame su žemdirbiškomis organizacijos tarptautiniu lygiu. Pas mus lankėsi jaunieji Latvijos ūkininkai. Džiaugėsi, kad pamatė ir išgirdo tai, ką galės pritaikyti savo ūkiuose. Bendraudami su jais sužinojome kuo panaši ir skirtinga Latvijos žemės ūkio politika. Jau galvojame apie atsakomąjį vizitą, nes manome, kad pas kaimynus yra sričių, kuriose gal būt toliau nueita. Siekdami pačiu auksčiausiu lygiu atstovauti savo narių interesus siuntėme savo atstovus į ES šalių visuomenines žemdirbiškas organizacijas vienijančios organizacijos COPA/COCEGA rengtas protesto akcijas Prahoje ir Liuksenburge, kurių tikslas buvo atkreipti ES šalių visuomenės dėmesį į maisto sektoriaus problemas ir pareikalauti ryžtingų valdžios žingsnių ES žemės ūkio politikoje.

Siekiant palankesnių sandorių ūkininkams būtina derėtis vienu balsu. Sąjunga yra gera terpė atsirasti ūkius vienijančioms grupėms. Tuo pačiu Sąjunga  derasi su paslaugų ar prekių tiekėjais dėl geriausių sąlygų, jei tai atitinka Sąjungos narių daugumos interesams. Yra pasiekta gerų rezultatų šioje srityje.

Yra kuo pasidžiaugti, bet svarbu suplanuoti darbus artimiausiam laikmečiui ir numatyti ko turėsime siekti tolimesnėje perspektyvoje. Manome, kas visuotinas narių susirinkimas duos gerą impulsą būsimiems darbams.

 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2022-09-25 15:08:23' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin